Raadsvragen

In de periode 2014 -2018 heeft Geert Schipaanboord namens de CDA fractie volgende schriftelijke, en inmiddels beantwoorde, vragen gesteld aan de leden van het College van Burgemeester en Wethouders:

Kosten begraven - Uit onderzoek van Monuta dat eind maart 2017 verscheen, blijkt dat Leiderdorp opnieuw de duurste gemeente van Nederland is als het gaat om begraven, bijna 8000 euro voor 30 jaar. In het onderzoek worden verklaringen genoemd, die de variatie verklaren, zoals de grondprijzen en het feit dat er minder begraven wordt, zodat de kosten minder verdeeld kunnen worden. Wij maken ons zorgen over deze hoge kosten, en hebben daarom de volgende vragen. (mei  2017)