Verkiezingen 2018

Brainstormavond 21 september met Christenunie-SGP achterban

ChristenUnie-SGP houden woensdagavond 21 september geslaagde brainstormbijeenkomst

Met zo’n 25 mensen uit de achterban van ChristenUnie-SGP hebben we een mooie brainstormavond gehad onder leiding van de campagnecommissie. Geert Schipaanboord gaf als kandidaat-lijsttrekker een terugblik op de zomergesprekken. Daarin gaf hij aan dat in alle gesprekken het thema eenzaamheid en de bestuurlijke toekomst van Leiderdorp aan de orde zijn geweest.

Vervolgens gingen de aanwezigen in groepjes uit één om na te denken over één van de volgende vijf thema’s

1. ChristenUnie-SGP gelooft in Leiderdorp – over christelijke politiek en Leiderdorp

2. ChristenUnie-SGP maakt Leiderdorp mooi! – hoe kan de openbare groen etc. verbeterd worden

3. ChristenUnie-SGP ziet je staan – wat doen we tegen eenzaamheid? We doen voor gezinnen?

4. ChristenUnie-SGP slaat de handen ineen – hoe denken we over fusie?

5. ChristenUnie-SGP realiseert een duurzaam Leiderdorp – hoe haalt Leiderdorp de doelstellingen van Parijs.

De opbrengsten van de avond worden verwerkt in een conceptprogramma dat voorgelegd wordt aan de ledenvergaderingen van SGP en ChristenUnie in oktober respectievelijk november.