Verkiezingsprogramma

Het programma valt op door uitgebreide voorstellen voor jongeren, gezinnen en ouderen die zorg nodig hebben, maar ook op de onderwerpen duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid en wonen.

Lijsttrekker Geert Schipaanboord: “Kinderen en jongeren die afhankelijk zijn van jeugdhulp staan te vaak op een wachtlijst, waardoor hun probleem alleen maar groter wordt. Daarom stellen wij voor dat de jeugd- en gezinsteams verder worden versterkt en dat er bij alle huisartsenpraktijken in Leiderdorp direct hulp kan worden geboden. Ook vinden we dat ondersteuning en waardering voor pleegouders vergelijkbaar moet zijn met mantelzorgers.”

In het programma is ook aandacht voor gezinnen en ouderen. Zo stellen we voor de lasten voor meerpersoonshuishoudens omlaag te brengen en meer in lijn te brengen met de regiogemeenten. Helaas komt eenzaamheid steeds meer  in Leiderdorp voor. Schipaanboord: “Het is belangrijk dat de gemeente het voortouw neemt om eenzaamheid tegen te gaan, samen met verenigingen, kerken en organisaties als Pluspunt. Wij stellen voor  dat alle ouderen boven de 75 jaar geregeld een bezoek krijgen vanuit het sociaal team Leiderdorp of Pluspunt om te praten over hun sociale omgeving en over eenzaamheid als zij die ervaren.”

ChristenUnie-SGP Leiderdorp doet ook voorstellen om meer fietsverbindingen in Leiderdorp aan te leggen, en het buitengebied beter met de fiets bereikbaar te maken. Veiligheid is ook belangrijk. Schipaanboord: “In Leiderdorp moet een dekkend netwerk zijn van automatische externe defibrillators (AED’s).  Bij zorginstellingen, scholen en winkelgebieden moet in elk geval een AED beschikbaar zijn. Als het aan de ChristenUnie-SGP Leiderdorp ligt,  komt er een kaart met de AED’s in Leiderdorp die 24/7 te gebruiken zijn.”

Een greep uit de andere voorstellen die ChristenUnie-SGP Leiderdorp in het verkiezingsprogramma doen.

  • De gemeente handhaaft het verbod om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 en zorgt voor voorlichting over gevolgen van alcohol- en drugsgebruik op Leiderdorpse (sport)verenigingen en scholen.
  • De brandweer kan niet zonder vrijwilligers. De gemeente zet zich in om het aantal vrijwilligers op peil te houden, zeker nu de realisatie van de nieuwe kazerne in Leiden nog op zich laat wachten. 
  • Leiderdorp kent nog steeds teveel groen op de stoepen en straten, dus op plekken waar het niet hoort. Maak als gemeente prestatieafspraken over de gewenste kwaliteit die inzet van groenbedrijven moet opleveren en handhaaf die afspraken als ze niet nagekomen worden.
  • Schulden komen veel voor ook in Leiderdorp. De hulp vanuit de Stadsbank Leiden moet beter toegankelijk zijn. De drempels om hulp te krijgen zijn vaak te hoog, en veronderstellen vaak te veel zelfredzaamheid.
  • In samenwerking met het Waterschap Rijnland en de omliggende gemeenten wordt een plan opgesteld om beter voorbereid te zijn op verandering van het klimaat en de gevolgen daarvan voor het opvangen van veel water in korte tijd.
  • Leiderdorp is nu één van de duurste gemeenten als het gaat om begraven. Het streven naar kostendekkende tarieven wordt losgelaten. De tarieven voor begraven moeten omlaag.