Verkiezingsprogramma en speerpunten

Snellere toegang tot de jeugdhulp

  • De wachtlijsten in de regio voor jeugdhulp zijn te lang. Er moeten afspraken gemaakt worden om ze terug te dringen. Bij elke Leiderdorpse huisartsenpraktijk moet een praktijkondersteuner hulp kunnen leveren.

Betere kwaliteit van het openbaar groen

  • In Leiderdorp groeit het groen ook op plekken waar het niet hoort. We willen nieuwe prestatieafspraken over de kwaliteit die groenbedrijven leveren.

Lagere tarieven voor begraven

  • Leiderdorp is nu één van de duurste gemeenten als het gaat om begraven. Wij willen dat begraven voor iedereen te betalen is.

Routes naar recreatiegebieden

  • De route langs de Dwarswatering pakken we aan. Voor de inwoners van de Voorhof komt een brug voor fietsers en voetgangers van de Bospoldermolen naar de Persant Snoepweg. Het ontbrekend stuk voetpad aan de Zijldijk richting de Boterhuispolder komt er snel.

Aanpakken van alcohol- en drugsgebruik

  • De gemeente handhaaft het verbod om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18. Op (sport)verenigingen en scholen komt meer voorlichting over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik.

Sneller hulp bij schulden

  • De drempels om hulp te krijgen zijn vaak te hoog. De hulp vanuit de Stadsbank Leiden moet beter toegankelijk zijn voor Leiderdorpers. SchuldHulpMaatjes worden eerder ingeschakeld. 

Meer oog voor eenzame ouderen

  • Ouderen betekenen veel voor onze samenleving en verdienen onze aandacht. Alle ouderen boven 75 jaar krijgen geregeld een bezoek vanuit het Sociaal Team of Pluspunt. Bewegen onder ouderen wordt een speerpunt in het sportbeleid. 

Belasting voor gezinnen omlaag

  • Meerpersoonshuishoudens betalen in Leiderdorp relatief veel belasting in vergelijking met de regio. Wij willen de lasten voor gezinnen omlaag brengen.

Fijner en veiliger fietsen

  • Fietsen is gezond voor jong en oud. Veelgebruikte fietsroutes worden breder en snel voorzien van asfalt. Er komen meer goede fietsparkeerplekken bij de Winkelhof en de Santhorst. Knelpunten pakken we snel aan, zoals de oversteek bij de Santhorst van de Laan van Berendrecht en de kruising van de Van der Marckstraat met de Lijnbaan en de Touwbaan.

Meer vrijwilligers voor de brandweer

  • De brandweer kan niet zonder vrijwilligers. De gemeente zet zich in om het aantal vrijwilligers op peil te houden, zeker nu de realisatie van de nieuwe kazerne in Leiden op zich laat wachten