Brainstormavond ChristenUnie-SGP

Brainstormavond 1zaterdag 23 september 2017 20:27

Woensdagavond 21 september ChristenUnie-SGP houden geslaagde brainstormbijeenkomst

Met zo’n 25 mensen uit de achterban van ChristenUnie-SGP hebben we een mooie brainstormavond gehad onder leiding van de campagnecommissie. Geert Schipaanboord gaf als kandidaat-lijsttrekker een terugblik op de zomergesprekken. Daarin gaf hij aan dat in alle gesprekken het thema eenzaamheid en de bestuurlijke toekomst van Leiderdorp aan de orde zijn geweest.

Vervolgens gingen de aanwezigen in groepjes uit één om na te denken over één van de volgende vijf thema’s

1. ChristenUnie-SGP gelooft in Leiderdorp – over christelijke politiek en Leiderdorp

2. ChristenUnie-SGP maakt Leiderdorp mooi! – hoe kan de openbare groen etc. verbeterd worden

3. ChristenUnie-SGP ziet je staan – wat doen we tegen eenzaamheid? We doen voor gezinnen?

4. ChristenUnie-SGP slaat de handen ineen – hoe denken we over fusie?

5. ChristenUnie-SGP realiseert een duurzaam Leiderdorp – hoe haalt Leiderdorp de doelstellingen van Parijs.

De opbrengsten van de avond worden verwerkt in een conceptprogramma dat voorgelegd wordt aan de ledenvergaderingen van SGP en ChristenUnie in oktober respectievelijk november.

« Terug