Nieuws

Begrotingsbijdrage ChristenUnie-SGP in teken van corona, vrijwilligers, minima, afvalinzameling en investeringen

Geert Schipaanboordvrijdag 06 november 2020 20:09 Vrijdag 6 november is in de Leiderdorpse raad de begroting voor de komende jaren besproken. De fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP, Geert Schipaanboord,  heeft in zijn bijdrage zijn ... lees verder

Verkeersveiligheid en fiets belangrijk voor ChristenUnie-SGP

Verkeer.jpgwoensdag 14 oktober 2020 10:48 Afgelopen maandagvond (12 oktober) stonden in de Leiderdorpse raad drie mobiliteitsnota’s op de agenda.  De ChristenUnie-SGP was (mede)indiener van verschillende moties en amendementen. In ons ... lees verder

Aandacht voor samenhang en kwetsbare jongeren in participatiebeleid

Participatie.jfifmaandag 12 oktober 2020 23:25 Sinds 2015 is de Participatiewet in werking. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), en voegt daar de doelgroepen uit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong voor ... lees verder

Goede huisvesting voor de Leiderdorpse kinderen

Basisschool de Bron.jpgzaterdag 10 oktober 2020 22:01 Tijdens het Politiek Forum van 5 oktober werd het Integraal Huisvestingsplan 2021-2026(IHP) van de gemeente Leiderdorp besproken. Het IHP is tot stand gekomen met een aantal interactieve sessies ... lees verder

ChristenUnie-SGP steunt voorstel voor steviger samenwerking in Leidse regio

Gemeentehuis1vrijdag 25 september 2020 21:41 In september is in het politiek forum en de gemeenteraad een onderzoek van Berenschot besproken, dat op verzoek van de gemeenteraad is opgesteld. Daarin worden de voor- en nadelen van fusie ... lees verder

Luierinzameling start per 1 januari 2021 in Leiderdorp

luiers-maat-1_750xn.jpgvrijdag 25 september 2020 21:37 Een voorstel van ChristenUnie-SGP en GroenLinks om te komen tot aparte luierinzameling in Leiderdorp, wordt vanaf 1 januari 2021 uitgevoerd in Leiderdorp. Sinds begin 2020 kent Leiderdorp ... lees verder

Wat vindt de ChristenUnie-SGP van 1,5 miljoen bezuinigingen in Leiderdorp?

Raad Leiderdorp.jpgmaandag 06 juli 2020 22:46 Waarom moet Leiderdorp 1,5 miljoen bezuinigen? Dat heeft vooral te maken met uitgaven die de gemeente de komende jaren moet doen. Deze kunnen we zonder bezuiniging niet betalen. De belangrijkste ... lees verder

ChristenUnie-SGP wil verlaging begraafkosten

Begraven.jpgwoensdag 10 juni 2020 14:48 Het is helaas jaarlijks terugkerend nieuws: de gemeente Leiderdorp is de op één na duurste gemeente wat betreft begraafkosten. Gisteren was dit weer in het nieuws* en wat de ChristenUnie-SGP is ... lees verder

Medewerkers milieustraat in het zonnetje

Taart milieustraat Arie_Geertdinsdag 26 mei 2020 16:22 Op dinsdagmorgen 26 mei bracht de fractie van ChristenUnie-SGP een bezoekje de milieustraat van de gemeente Leiderdorp. De milieustraatmedewerkers en de mensen van de buitendienst kregen een taart... lees verder

Raadslid in de tijden van Corona

Geert Schipaanboorddinsdag 26 mei 2020 16:12 Komende weken geven elke week 2 raadsleden in het Leiderdorps Weekblad aan hoe zij de huidige tijd ervaren. Vorige was onze fractievoorzitter aan de beurt. lees verder