Nieuws

Nieuwe lijsttrekker voor ChristenUnie-SGP Leiderdorp

Arie_Janssen_(fotoChristenUnieSGPLeiderdorp).JPGmaandag 07 juni 2021 07:30 In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bereiden ChristenUnie en SGP zich in Leiderdorp voor om opnieuw samen de verkiezingen in te gaan. Daarbij staan de partijen voor de uitdaging ... lees verder

Wel of geen windmolens in de Munnikenpolder?

Munnikenpolder.jpegdonderdag 27 mei 2021 22:20 Komende week wordt er in de raadsvergadering gesproken over de regionale energie strategie voor de toekomst. Belangrijk discussiepunt is het wel/niet aanwijzen van de Munnikpolder als mogelijke ... lees verder

ChristenUnie-SGP presenteert 10-puntenplan schuldhulpverlening

IMG_4996.pngzaterdag 27 maart 2021 23:05 In voorbereiding op de evaluatie van het schuldhulpverleningsbeleid is ChristenUnie-SGP Leiderdorp in gesprek gegaan met deskundigen in en om Leiderdorp. Het 10-puntenplan is het resultaat van ... lees verder

ChristenUnie-SGP in gesprek over schuldhulpverlening

schuldhulp.jpgwoensdag 10 maart 2021 10:31 Op verzoek van de ChristenUnie-SGP wordt, voordat in Leiderdorp een nieuw beleidsplan schulden wordt vastgesteld, eind maart het huidige schuldhulpverleningsbeleid geëvalueerd. Het verminderen van... lees verder

Begrotingsbijdrage ChristenUnie-SGP in teken van corona, vrijwilligers, minima, afvalinzameling en investeringen

Geert Schipaanboordvrijdag 06 november 2020 20:09 Vrijdag 6 november is in de Leiderdorpse raad de begroting voor de komende jaren besproken. De fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP, Geert Schipaanboord,  heeft in zijn bijdrage zijn ... lees verder

Verkeersveiligheid en fiets belangrijk voor ChristenUnie-SGP

Verkeer.jpgwoensdag 14 oktober 2020 10:48 Afgelopen maandagvond (12 oktober) stonden in de Leiderdorpse raad drie mobiliteitsnota’s op de agenda.  De ChristenUnie-SGP was (mede)indiener van verschillende moties en amendementen. In ons ... lees verder

Aandacht voor samenhang en kwetsbare jongeren in participatiebeleid

Participatie.jfifmaandag 12 oktober 2020 23:25 Sinds 2015 is de Participatiewet in werking. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), en voegt daar de doelgroepen uit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong voor ... lees verder

Goede huisvesting voor de Leiderdorpse kinderen

Basisschool de Bron.jpgzaterdag 10 oktober 2020 22:01 Tijdens het Politiek Forum van 5 oktober werd het Integraal Huisvestingsplan 2021-2026(IHP) van de gemeente Leiderdorp besproken. Het IHP is tot stand gekomen met een aantal interactieve sessies ... lees verder

ChristenUnie-SGP steunt voorstel voor steviger samenwerking in Leidse regio

Gemeentehuis1vrijdag 25 september 2020 21:41 In september is in het politiek forum en de gemeenteraad een onderzoek van Berenschot besproken, dat op verzoek van de gemeenteraad is opgesteld. Daarin worden de voor- en nadelen van fusie ... lees verder

Luierinzameling start per 1 januari 2021 in Leiderdorp

luiers-maat-1_750xn.jpgvrijdag 25 september 2020 21:37 Een voorstel van ChristenUnie-SGP en GroenLinks om te komen tot aparte luierinzameling in Leiderdorp, wordt vanaf 1 januari 2021 uitgevoerd in Leiderdorp. Sinds begin 2020 kent Leiderdorp ... lees verder