Fractieleden

In maart 2018 heeft ChristenUnie-SGP een zelfstandige raadszetel gehaald. In april zal de fractie worden gevormd, en dan zullen de nieuwe fractieleden hier worden voorgesteld.

Geert Schipaanboord

Ik ben Geert Schipaanboord (1985), getrouwd en vader van drie kinderen. Sinds 2010 woon ik in Leiderdorp, nadat ik in Leiden gewoond en gestudeerd heb. Sinds 2013 ben ik politiek actief in Leiderdorp en van 2014 - 2018 raadslid namens ChristenUnie en SGP binnen de CDA fractie. Daar was ik woordvoerder op de terreinen, wonen, economie en openbare ruimte. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft de ChristenUnie-SGP een eigen fractie waarcab ik fractievoorzitter en raadslid ben. Ik werk bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daar houd ik me bezig met de nieuwe taken die gemeenten hebben gekregen op het terrein van de jeugdhulp. Ik ben lid van de Gereformeerde Gemeente aan de Hoofdstraat.

geert.schipaanboord@raadleiderdorp.nl

Arie Janssen

Ik ben Arie Janssen (1976) en sinds 2012 actief in het bestuur van de ChristenUnie Leiden e.o. en sinds 2014 burgerraadslid in Leiderdorp namens ChristenUnie-SGP. Van 2014-2108 was dit binnen de CDA fractie maar sinds 2018 in onze eigen fractie. 

arie.janssen@raadleiderdorp.nl